نظرسنجی های کارناتاکا: سی ام بومای عبادت ویژه ای را در معبد هانومان پیش از رای دادن ارائه می کند | اخبار

10 مه 2023، 09:51 صبح ISTمنبع: TOI.in

باساواراج بومای، رئیس کارناتاکا، روز چهارشنبه قبل از رای دادن به انتخابات مجلس، یک پوجا ویژه با خانواده خود در معبد آنجانیا (هانومان) در آشوک ناگار ارائه کرد. او توسط پسرش بهارات و دخترش آدیتی همراه بود. رئیس وزیر بومای “پراداکشینا” را از آسایشگاه مقدس معبد گرفت و عمیقاً غرق در دعا شد. وزیر ارشد به دنبال انتخاب از حوزه انتخابیه شیگاون در ناحیه هاوری است. جی پی نادا، رئیس ملی حزب، اشاره کرده است که در صورت رای گیری BJP به قدرت، بومای رئیس جمهور خواهد بود.