نظرسنجی های نمایندگان مجلس: Shivraj Chouhan نمایشگاه بزرگی در آگار مالوا نماینده مجلس برگزار می کند | اخبار

نوامبر 01 ، 2020 ، 09:33 PM ISTمنبع: ANI

وزیر ارشد مادیا پرادش ، شیوراج سینگ چوهان ، نمایش جاده ای عظیمی را در منطقه آگار مالوا در تاریخ 01 نوامبر برگزار کرد. هنجارهای COVID-19 در حین تجمع سیاسی خنثی شد. مبارزات برای انتخابات میان دوره ای مجلس ایالتی در این ایالت در جریان است. نظر سنجی برای 28 کرسی مجلس در 03 نوامبر برگزار می شود.