نظرسنجی مجمع کارناتاکا: سیدالینگا سوامی از سیداگانگا مات در توماکورو رای داد | اخبار

10 مه 2023، 10:26 صبح ISTمنبع: TOI.in

سیدالینگا سوامی از اعضای بانفوذ Lingayat Siddaganga mutt روز چهارشنبه رای خود را در رای گیری مجمع کارناتاکا در یک صندوق رای در توماکورو به صندوق انداخت. رای دهندگان Lingayat و Vokkaliga عامل اصلی در انتخابات خواهند بود. لینگایات 17 درصد جمعیت و وکالیگا 11 درصد را تشکیل می دهند. رأی گیری برای انتخابات مجلس کارناتاکا از ساعت 7 صبح روز چهارشنبه در میان تدابیر شدید امنیتی آغاز شد و تا ساعت 6 بعد از ظهر ادامه خواهد داشت. هر سه حزب سیاسی اصلی در ایالت — BJP، کنگره و Janata dal-secular (JDS)-تلاش کرده اند تا رای دهندگان را جلب کنند ، وعده ها و تسویه حساب های یکدیگر را برای تأمین اکثریت در مجمع 224 صندلی ایالت انجام دهند.