نشست سران G20 در سرینگر: کماندوهای CRPF تمرین ویژه ای را در دریاچه دال انجام می دهند | اخبار

19 مه 2023، 02:57 عصر ISTمنبع: TOI.in

در محیط آرام دریاچه دال، در میان زیبایی نفس گیر کشمیر، گروهی از جنگجویان نترس خود را برای ماموریتی حیاتی آماده می کنند. صحنه برای تمرین ویژه توسط کماندوهای محترم CRPF آماده شده است. کماندوها همگی به نشانه موافقت سر تکان می دهند. آنها می دانند که قرار است در یک تمرین بسیار مهم شرکت کنند. تنها چند روز دیگر به اجلاس سران G20 باقی مانده است و آنها مسئول تامین امنیت نمایندگان هستند. در یک تحول تاریخی، اجلاس سران گروه 20 قرار است از 22 تا 24 مه در کشمیر برگزار شود. این یک نقطه عطف مهم است زیرا این اولین نشست G20 خواهد بود که در سرینگار تحت ریاست هند برگزار می شود.