نخست وزیر نارندرا مودی می گوید: جمع آوری مالیات نباید کسی را به دردسر بیندازد اخبار

12 نوامبر 2020 ، 01:53 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی گفت که در سال های اخیر دولت در حال اصلاح سیستم مالیاتی است تا زندگی مودیان را آسان تر کند. وی ضمن افتتاح دفتر و مجتمع مسکونی دادگاه تجدیدنظر مالیات بر درآمد در ادیشا ، گفت که اداره مالیات باید به گونه ای باشد که مجموعه ها برای کسی مشکل ایجاد نکنند و افراد باید به تأثیر سهم خود در زمان رسیدن پول برسند. “امروز ، م taxدی شاهد یک تغییر گسترده و شفافیت بیشتر است. … در طول رژیم های قبلی ، شکایات مربوط به تروریسم مالیاتی وجود داشت ، همه جا شنیده می شد. امروز کشور آن را پشت سر گذاشته و به سمت شفافیت مالیاتی پیش می رود. تغییر از تروریسم مالیاتی به شفافیت مالیاتی ناشی از رویکرد اصلاح ، اجرا و تغییر است. ما در حال اصلاح قوانین ، رویه ها و استفاده از فناوری هستیم. ما با نیت و اهداف مشخصی عمل می کنیم. او گفت ، به طور همزمان ، ما همچنین ذهنیت اداره مالیات را تغییر می دهیم. نخست وزیر سپس چندین اقدام دولت را ذکر کرد – از نرخ مالیات پایین تر برای افراد و شرکت ها تا بازپرداخت سریع تر ، که به گفته وی ، اکنون به جای ماه های قبل در هفته ها پرداخت می شود.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>