نخست وزیر نارندرا مودی از وی دی سوارکار در مجلس جدید ادای احترام کرد | اخبار

28 مه 2023، 05:57 عصر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی به مناسبت سالگرد تولد این مبارز آزادی در مجلس جدید از وی دی سوارکار ادای احترام کرد. اوم بیرلا، رئیس لوک سبها، پرالهاد جوشی، وزیر اتحادیه و جی پی نادا، رئیس BJP نیز در این مراسم حضور داشتند.