نخست وزیر مودی کنگره را از تحریم پارلمان جدید انتقاد کرد: «به 60000 کارگر توهین شد…» | اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 12:55 صبح ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی در یک تظاهرات عمومی در اجمر راجستان در 31 مه سخنرانی کرد. نخست وزیر مودی در حین سخنرانی در جمع مردم، سکوت خود را نسبت به تحریم پارلمان جدید توسط مخالفان شکست و گفت کنگره، احزاب دیگر گل و لای سیاست را بر روی پارلمان جدید پرتاب کردند. وی افزود: کنگره به 60 هزار کارگری که در ساخت مجلس جدید زحمت کشیدند توهین کرد.