نخست وزیر مودی و نخست وزیر دهال پروژه های توسعه ای را افتتاح کردند تا روابط هند و نپال را “فوق العاده” کنند | اخبار

01 ژوئن 2023، 08:23 عصر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی و پوشپا کمال دال، نخست وزیر نپال، بیانیه مطبوعاتی مشترکی را در 1 ژوئن صادر کردند. آنها همچنین چندین پروژه توسعه را برای تقویت روابط بین هند و نپال افتتاح کردند. نخست وزیر نارندرا مودی گفت: «توافقنامه های ترانزیت امروز امضا شده است. ما پیوندهای ریلی جدیدی برای افزایش اتصال فیزیکی ایجاد کرده ایم. امروز توافق نامه تجارت برق بلندمدت بین هند و نپال ایجاد شده است. این به بخش برق کشورهای ما قدرت می بخشد. پیوندهای مذهبی و فرهنگی بین هند و نپال بسیار قدیمی و قوی است. برای تقویت بیشتر این موضوع، تصمیم گرفته‌ایم که پروژه‌های مرتبط با پیست رامایانا باید تسریع شود.»