نخست وزیر مودی همیشه در کنار فرهنگ و مردم تامیل ایستاده بود: مادورای آدهینام رئیس کشیش | اخبار

28 مه 2023، ساعت 01:04 عصر ISTمنبع: TOI.in

هاریهارا دسیکا سوامیگال، رئیس کشیش مادورای آدهینام، روز یکشنبه از نارندرا مودی، نخست وزیر، به دلیل دعوت از آدهین های تامیل و تشویق فرهنگ تامیل به پارلمان استقبال کرد. “من از شرکت در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید پارلمان احساس افتخار می کنم. نخست وزیر مودی همیشه با افتخار در کنار فرهنگ تامیل و مردم تامیل ایستاده است. او اولین نخست وزیری است که از آدین های تامیل دعوت کرد و فرهنگ تامیل را در پارلمان تشویق کرد.” 293 امین سرکشیش مادورای آدهینام گفت.