نخست وزیر مودی سخنرانی در انجمن اقتصاد بلومبرگ | اخبار

17 نوامبر 2020 ، 08:30 PM ISTمنبع: TOI.in

نخست وزیر نارندرا مودی امروز در مجمع اقتصادی بلومبرگ سخنرانی کرد و گفت هند به همراه برخی از کشورهای آفریقایی بزرگترین موج شهرنشینی را شاهد خواهند بود. نخست وزیر مودی گفت: “شهرها موتور پر جنب و جوش برای رشد هستند. در طول قفل کردن ، بسیاری از شهرها شاهد هوای تمیزتر بودند. آیا نمی توانیم شهرهای پایدار را بسازیم که این یک امر عادی باشد و یک استثنا نباشد؟” “شهرهای ما بدون داشتن مسکن ارزان قیمت نمی توانند پیشرفت کنند. نخست وزیر مودی افزود: ما برنامه Housing for all را در سال 2015 راه اندازی کردیم. خوشحالم که متذکر می شوم که در مسیر خود قرار داریم و بیش از 10 میلیون خانه را قبل از تاریخ هدف 2022 تحویل خواهیم داد.