نخست وزیر مودی راه خود را به پارلمان جدید هدایت می کند. نشانه آغاز هند جدید | اخبار

29 مه 2023، 01:55 صبح ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی که آغازی جدید برای دموکراسی هند و سیاست آن است، ساختمان جدید پارلمان را در 28 می در دهلی افتتاح کرد. این مجموعه جدید شاهد یکی از جشن‌ترین مراسم افتتاحیه بود زیرا نخست‌وزیر همچنین سنگول، عصای تاریخی تامیل نادو را نصب کرد. سنگول در نزدیکی صندلی رئیس مجلس لوک سبها قرار گرفته است و نمادی از انتقال قدرت است. بسیاری از «ادین ها» نیز دعوت شده بودند که مراسم مقدس را در حین تحویل سنگول به نخست وزیر انجام دادند.