نخست وزیر مودی در بادامی: کنگره عادت قدیمی خود به مماشات، رای دادن به سیاست بانکی را ترک نخواهد کرد | اخبار

07 مه 2023، ساعت 12:41 صبح ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی در روز 6 مه در یک گردهمایی عمومی در بادامی کارناتاکا سخنرانی کرد. در طول سخنرانی خود، حزب کنگره را هدف قرار داد و گفت که حزب هرگز عادت بد خود در سیاست مماشات، بانک رای و سوء استفاده از Lingyat، جامعه OBC را ترک نخواهد کرد. آیا فکر نمی کنید کارناتاکا باید ایالت شماره یک کشور باشد؟ کنگره عادت قدیمی سیاست مماشات، رای دادن به سیاست بانکی، بستن طرح های دولت BJP و سوء استفاده از جامعه Lingayat و OBC را ترک نخواهد کرد. و اگر کاری نداشته باشند، از PM Modi سوء استفاده می کنند. کل کارناتاکا از دیپلماسی کنگره آزرده خاطر است.» نخست وزیر مودی را هدف قرار داد.