نخست وزیر مودی با ‘همنشین نشان فیجی’-بالاترین افتخار فیجی دیدار کرد | اخبار

22 مه 2023، ساعت 03:52 عصر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر مودی در 22 مه توسط نخست وزیر سیتینی رابوکا بالاترین نشان افتخار فیجی را دریافت کرد. شایان ذکر است، تنها تعداد انگشت شماری از مردم غیر فیجی تاکنون این افتخار را دریافت کرده اند. پیش از این، نخست وزیر مودی برای شرکت در سومین اجلاس سران همکاری جزایر هند و اقیانوس آرام (FIPIC) وارد پاپوآ گینه نو شد.