نخست وزیر مودی با استقبال گرمی روبرو شد: مهاجران هندی شعارهای “Modi-Modi” را در هیروشیما بلند کردند | اخبار

19 مه 2023، 05:54 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

مهاجران هندی مشتاقانه منتظر ورود نخست وزیر مودی به هیروشیما بودند و در آنجا با سر دادن شعار “مودی-مودی” شور و شوق خود را ابراز کردند. در حالی که جمعیت مشتاقانه منتظر حضور رهبر خود بودند، شعارهای پر جنب و جوش در هوا طنین انداز شد. نمایش پر شور مهاجران هندی حمایت و تحسین آنها از نخست وزیر مودی را به نمایش گذاشت. صحنه هیروشیما ارتباط عمیق و غرور جامعه هندی مقیم خارج از کشور را به تصویر کشید و پیوند قوی آنها را با سرزمین مادری و رهبری آن برجسته کرد.