نخست وزیر سنگ بنای توسعه مجدد ایستگاه های راه آهن پوری و کاتاک را گذاشت | اخبار

18 مه 2023، 01:13 صبح ISTمنبع: ANI

نخست وزیر مودی سنگ بنای بازسازی هر دو ایستگاه را در 18 می خواهد گذاشت. او همچنین چندین پروژه به ارزش 8000 کرور روپیه را اختصاص خواهد داد. ایستگاه های بازسازی شده با تمام امکانات مدرن مجهز خواهند شد که تجربه ای در سطح جهانی را برای مسافران راه آهن فراهم می کند. نخست وزیر همچنین برق رسانی 100 درصدی شبکه ریلی در اودیشا را تسهیل خواهد کرد. این امر باعث کاهش هزینه های عملیاتی و نگهداری و کاهش وابستگی به نفت خام وارداتی می شود. در طول این رویداد، نخست وزیر همچنین از قطار سریع السیر Vande Bharat بین Puri و Howrah استفاده خواهد کرد.