نتایج جمع بندی نماینده مجلس: کارگران BJP پیروزی حزب را جشن می گیرند | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 05:16 PM ISTمنبع: TNN

کارگران BJP دیده می شوند که پیروزی حزب را در بخشهای بزرگ اجتماعات مادیا پرادش در دفتر ایالت BJP در بوپال جشن می گیرند. وزیر امور خارجه ، شیوراج سینگ چوهان ، نیز در حال توزیع شیرینی دیده شد ، در حالی که رئیس BJP ایالت VD شارما در حال ضرب و شتم طبل برای جشن پیروزی بود. در 28 نوامبر 28 مأموریت مادری در مادیا پرادش توسط شرکت کنندگان جمع آوری شد.

مطالب جدید خواندنی  وقتی جو بایدن در مورد ارتباط "هندی" خود صحبت کرد | اخبار