نتایج جمع بندی نماینده مجلس: کارگران BJP پیروزی حزب را جشن می گیرند | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 05:16 PM ISTمنبع: TNN

کارگران BJP دیده می شوند که پیروزی حزب را در بخشهای بزرگ اجتماعات مادیا پرادش در دفتر ایالت BJP در بوپال جشن می گیرند. وزیر امور خارجه ، شیوراج سینگ چوهان ، نیز در حال توزیع شیرینی دیده شد ، در حالی که رئیس BJP ایالت VD شارما در حال ضرب و شتم طبل برای جشن پیروزی بود. در 28 نوامبر 28 مأموریت مادری در مادیا پرادش توسط شرکت کنندگان جمع آوری شد.