ناوین پاتنایک: تصادف قطار اودیشا: اودیشا سی ام ناوین پاتنایک برای بررسی وضعیت به نقطه صفر می رسد | اخبار

03 ژوئن 2023، 11:43 صبح ISTمنبع: ANI

در یک حادثه غم انگیز، حداقل 233 نفر در اودیشا کشته و حدود 900 نفر مجروح شدند زیرا سه قطار در 2 ژوئن با حادثه مواجه شدند. این حادثه در نزدیکی ایستگاه باهاناگا بازار زمانی رخ داد که قطار از ایستگاه شالیمار به سمت چنای در حرکت بود. با توجه به تصادف قطار، اودیشا سی ام، نوین پاتنایک برای یک روز عزای دولتی دستور داده است. هیچ جشن ایالتی در 3 ژوئن در سراسر اودیشا برگزار نمی شود. ناوین پاتنیک، وزیر راه آهن، آشوینی وایشناو، برای بررسی وضعیت به محل حادثه خواهند رسید.