ناسا ویجر 1: 40 سال از زمانی که این کاوشگر فضایی افسانه ای حلقه های زحل را به ما نشان داد | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 07:30 AM ISTمنبع: TOI.in

در 5 سپتامبر سال 1977 ، ناسا کاوشگر فضایی ویجر 1 را برای مطالعه منظومه شمسی بیرون پرتاب کرد. از آن زمان Voyager از 12 نوامبر 2020 به مدت 43 سال ، 2 ماه و 6 روز فعالیت کرده است. در 12 نوامبر 1980 ، Voyager 1 به نزدیکترین ابرهای زحل نزدیک شد. دوربین های روی کاوشگر فضایی اولین تصاویر زحل را گرفته اند. این دوربین ساختارهای پیچیده ای را در حلقه های زحل شناسایی کرده است. مطالعه Voyager 1 در مورد جو زحل نشان داد که 7 درصد جو بالایی آن از هلیوم تشکیل شده است ، در حالی که تقریباً بقیه هیدروژن است.