میناکشی لخی در مورد اعتراض کشتی گیر، حقیقت پس از تکمیل فرآیند حاکمیت قانون آشکار خواهد شد | اخبار

02 ژوئن 2023، ساعت 04:08 عصر ISTمنبع: ANI

میناکشی لخی، وزیر امور خارجه و فرهنگ، وزیر امور خارجه، اول ژوئن در سخنانی در مورد اعتراض زنان کشتی گیر در پایتخت ملی گفت که طبق سنت های کشور، همه چیز تحت حاکمیت قانون تصمیم گیری می شود، بنابراین حقیقت پس از آن آشکار خواهد شد. تکمیل فرآیند او گفت: «این سنت این کشور است که همه چیز تحت حاکمیت قانون تصمیم گیری می شود. چه کسی حق دارد و چه کسی باطل، اجازه دهید روند قانون تکمیل شود، پس از آن حقیقت خواهد آمد.»