میل سوپاپ ساده که مشتریان را جذب می کند

هر چرخهٔ موتور چهارزمانه به چهار مرحله تقسیم می شود و در هر مرحله، هر پیستون یک توشه طول سیلندر را میپیماید. در این طرز هر دو سوپاپ گاز و دود درسیلندر قرار دارد (مانند پیکان و تویوتا) و جهت خروج گاز و ورود دود در یک خط مستقیم به صورت (I) است که راندمان تراکم موتور ۹۰ % میباشد. در این طرز به علت کوچک شدن محیط احتراق و فرم مختص آن لبریز شدن سیلندر خوب تر انجام می‌شود و راندمان دانسیته موتور به ۸۸درصد هم می رسد در این شیوه ورود گاز و خروج دود به رخ (L) است. این شیوه جدیدترین شیوه سیستم سوپاپ بوده که کل سوپاپهای دود و گاز بهطور ایستاده در یک طرف بلوک سیلندر قرار داشته و به وسیلهٔ فرمان گرفتن میل سوپاپ عمل مینماید (مانند جیپهای جنگی آمریکایی). در بلوک سیلندر موتورهای دو دوران دو الی سه شکاف وجود دارد. هر موتور ماشین دیزلی و بنزینی به عنوان یک موتور چهار زمانه رفت و برگشتی احتراق داخلی طبقهبندی می‌گردد . فنر سوپاپ موجب می‌گردد تا وجه سوپاپ بر بر روی نشیمنگاه سوپاپ محکم نگهداشته شده و به‌این ترتیب از هر جور نشتی در زمانهای دانسیته و توان جلوگیری شود. چراغ سوم ترمز عقب ئیالایکس در بالای شیشه قرار گرفته و از گونه آرایهٔ الئیدی است، در حالی که در پارس ساده و پارس ۱۶ سوپاپ همین چراغ در ذیل شیشه و از مدل لامپی است. این سامانه به دیسکهای پرهدار هوا-خنک در جلو و دیسکهای توپُر در عقب جفت شدهاست. فقط در صورتی که از پشت و از زاویهٔ پاره ای پایینتر به قسمت داخلی چرخهای عقب آن نگاه کنید، اهمیت مقداری توجه میتوانید شلنگ ترمز هیدرولیک هر طرف که بهصورت خمیده و آویزان از اکسل به سمت قسمت زیرین پیستون ترمز دیسکی همان طرف رفته را تماشا کنید. میتوانید اصلی افزودن به آن کمک کنید. پس از آن در روند دانسیته و قدرت (احتراق سوخت) بسته بمانند و سپس در مرحله تخلیه، گازهای ناشی از احتراق را از سیلندر خارج کند. برای هر سیلندر چهار سوپاپ در نظر گرفته شده است؛ دو سوپاپ برای ورود هوا و سوخت و دو سوپاپ برای خروج گازهای حاصل از احتراق. اساسی زود باز نمودن سوپاپ های ورودی هوا ممکن هست برخی از گازهای در حالا انفجار به منیفولد محل ورود هوا بازگردانی شده و به شکل لحظه ای در انجا خنک شوند و در نهایت در چرخه مکش بعدی مجددا وارد سیلندر شوند. در یک موتور سنتی فرایند ای که Over Lap اسم داراست برای کمک به در دست گرفتن دمای سیلندر کلیک کنید استعمال می شود. در اواخر ده سال ۱۹۵۰ شرکت کرایسلر چندین ماشین انژکتوری اصلی سامانه الکترونیکی ساخت نمود و اسم این طرح را بندیکس الکتروژکتور نامید. نام میل بادامک بدلیل بادامکهای موجود روی همین قطعه بر بر روی این قطعه نهاده شدهاست. 3- روی میل سوپاپ دندانه ای وجود دارد ک همین دنده دلکو و اویل پمپ را بکار می اندازد. به جهت این که بتوانیم عاقبت خوبی از یک میل سوپاپ مسابقه ای بگیریم بایستی قبل از خرید مشخصات آن را باز‌نگری کنیم و تحقیق کنیم که آیا این میل سوپاپ مهم پیشرانه اتومبیل آیتم نظرمان سازش داراست یا این که خیر. میل بادامک قطعه ای می باشد که وظیفه باز و بسته کردن سوپاپ ها را به عهده دارد. روغن موتور تحت فشار علاوه بر روانکاری و خنککاری، وظیفهٔ نیرو دادن به اجزائی مثل زنجیر سفت کن تایم، تایپیت هیدرولیک و سامانه زمانبندی متغیر سوپاپ را بر عهده دارد. میل سوپاپ در جای خویش لق شده: در این موقعیت کارکرد موتور تغییری نمی کند، اما هنگام گاز دادن و رها نمودن گاز، در حین بازگشت به دور موتور، صدای چلق چلق به گوش می رسد. دو زمان ها (torque) گشتاور کمتر و (RPM) شتاب دور بر دقیقه بیشتری دارا‌هستند در حالی که همین موضوع در چهار روزگار ها بر عکس هست.موتورهای دو دوران از مخلوط و احتراق بنزین و روغن استفاده می کنند که همین سبب ساز افزایش آلودگی میشود. همینطور میل سوپاپ در همین جور موتور در محیط سرسیلندر (بالای پیستون و گوشه و کنار احتراق) قرار دارد. در صورتیکه میل سوپاپ از قسمت بادامک خورده شده و کوتاه شده باشد، گشوده و بسته شدن سوپاپ ها بصورت ناقص انجام می شود و در نتیجه تنفس و تخلیه در محیط احتراق بطور ناقص انجام می گردد. همین منجر ارتقاء شتاب رفت و برگشتی پیستون و در نتیجه سرعت میل لنگ میگردد ولی اقتدار کمتر پیدا میکند.