مولانا ارشد مدنی: کنگره باید 70 سال پیش باجرنگ دال را ممنوع می کرد | اخبار

22 مه 2023، 11:48 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

مولانا ارشد مدنی گفت که دولت تازه منتخب کارناتاکا باید به وعده خود مبنی بر ممنوعیت باجرنگ دال عمل کند. او گفت اگر حزب کنگره نتواند به وعده اعلامیه خود در انتخابات کارناتاکا عمل کند، اعتماد شکسته خواهد شد. وی همچنین گفت: کنگره باید 70 سال پیش باجرنگ دال را ممنوع می کرد.