موضوع سیاست نیست: دولا سن، نماینده TMC درباره انفجار در پوربا مدینیپور | اخبار

17 مه 2023، 05:19 عصر ISTمنبع: TOI.in

مردم روستای خدیکول اگرا در ناحیه پوربا مدینیپور در حالی که هیئت TMC از این منطقه بازدید می کنند، اعتراض کرده و شعار سر می دهند. دیروز انفجاری در یک کارخانه غیرقانونی ترقه در اینجا رخ داد. نه نفر در این حادثه جان باختند.” ماماتا بانرجی خود دیروز گفت که مخالفتی با تحقیقات NIA ندارد… ما با اعضای خانواده های آسیب دیده ملاقات کردیم. ما به آنها اطمینان دادیم که از خانواده ها مراقبت می شود … دولا سن، نماینده TMC می گوید: موضوع سیاست نیست، 9 نفر مرده اند.