موضوع سنگول: وزیر اتحادیه هاردیپ سینگ پوری به دلیل تحقیر نمادین کنگره از کنگره انتقاد کرد | اخبار

26 مه 2023، 06:32 عصر ISTمنبع: TOI.in

هاردیپ سینگ پوری، وزیر اتحادیه، کسانی را که اکنون اهمیت سنگول را زیر سوال می برند و با نصب آن در ساختمان جدید پارلمان مخالف هستند، مورد انتقاد قرار داده است. پوری با استناد به گزارش‌های خبری در برخی از مجلات بین‌المللی درباره تحویل سنگول به جواهر لعل نهرو، نخست‌وزیر هند، گفت که کسانی که اهمیت آن را زیر سوال می‌برند، به نوعی با پاندیت نهرو نیز مخالف هستند.