موشک BrahMos: هند با موفقیت نسخه حمله زمینی موشک کروز مافوق صوت BrahMos را پرتاب کرد | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 03:51 PM ISTمنبع: TOI.in

هند با موفقیت موشک کروز مافوق صوت BrahMos خود را در 24 نوامبر 2020 در یک پیکربندی حمله برتر ، با هدف قرار دادن یک هدف در خلیج بنگال با دقت نقطه پین ​​، پرتاب کرد. ارتش هند موشک را در ساعت 10 صبح آزمایش کرد و در آنجا با موفقیت به هدف خود اصابت کرد. این یک نسخه حمله زمینی از موشک های کروز مافوق صوت BrahMos است. موشک کروز مافوق صوت BrahMos سریعترین سیستم عملیاتی جهان در کلاس خود است. اخیراً ، سازمان تحقیق و توسعه دفاعی (DRDO) برد سیستم موشکی را از 298 کیلومتر موجود به حدود 450 کیلومتر افزایش داده است.