موتور شکست خورده SP و BSP “آلودگی فساد” ایجاد کرد: حفاری UP CM در مخالفان | اخبار

29 آوریل 2023، 09:48 عصر ISTمنبع: ANI

یوگی آدیتیانات، وزیر ارشد اوتار پرادش، با بررسی احزاب مخالف، در 29 آوریل حزب سامجوادی و حزب باوجان ساماج را به ایجاد “آلودگی فساد” متهم کرد. او ضمن حمله پنهان به مخالفان، امکانات پزشکی مشکوک در ایالت را یادآور شد و مدعی شد که دولت های قبلی هیچ کاری برای بهبود آنها انجام نداده اند. «6 سال پیش، مرگ بر اثر بیماری در اینجا بسیار غیرقابل پیش‌بینی بود. کنگره و SP در آن زمان چه می‌کردند؟ اما بعد BJP آمد و امکانات پزشکی را از درجه بندی خارج کرد و به دانشکده های پزشکی داد. حالا مردم دیگر نمی ترسند. چرا دولت های قبلی هیچ کاری برای مردم نکردند؟ دولت دو موتوره به وعده های خود عمل می کند. در همین حال، موتور شکست خورده SP و BSP باعث آلودگی فساد شد.