موارد COVID-19 در هند از مرز 84 لک عبور می کند | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 02:50 PM ISTمنبع: ANI

با افزایش 47،638 مورد جدید و 670 مورد مرگ در 24 ساعت گذشته ، شمار COVID-19 هند در تاریخ 6 نوامبر به 84،11،724 رسیده است. در حال حاضر 5،20،773 مورد لک فعال در کشور وجود دارد در حالی که همه گیر 1،24،985 مورد طول کشیده است. لاخ تاکنون زندگی می کند. این بازیافت ها در 24 ساعت گذشته با 54،157 بار تخلیه جدید به 77،65،966 لک افزایش یافت. طبق شورای تحقیقات پزشکی هند (ICMR) ، کل 11،54،29،095 نمونه لک آزمایش شده برای COVID-19 تا 05 نوامبر. از این نمونه های 12.20 لک در تاریخ 05 نوامبر آزمایش شد.