موارد فعال Covid هند دوباره افزایش می یابد | اخبار

25 نوامبر 2020 ، 09:48 AM ISTمنبع: TOI.in

موارد فعال Covid در هند روز سه شنبه ، سومین افزایش در چهار روز گذشته ، افزایش یافت ، زیرا عفونت های تازه ثبت شده در این کشور بیش از 5500 مورد از تعداد بهبودی بیشتر شده است. این بالاترین افزایش یک روزه در موارد فعال از اول اکتبر بود ، و این نشانه ای از افزایش مجدد بیماری همه گیر در کشور است. موارد فعال از اول اکتبر در حال کاهش بود زیرا موارد Covid-19 به طور پیوسته کاهش می یابد. روند کاهشی ابتدا در 14 نوامبر شکسته شد ، و سپس شنبه گذشته دوباره. در حال حاضر تعداد پرونده های فعال در هند 4،47،391 است.