موارد فعال COVID در هند زیر 5 lakh سقوط می کند | اخبار

11 نوامبر 2020 ، 04:04 PM ISTمنبع: ANI

با 44،281 عفونت جدید COVID-19 ، کل موارد هند به 86،36،012 افزایش یافته است. با 512 کشته جدید ، شمار تلفات به 1،27،571 رسیده است. پس از کاهش 6،557 مورد در 24 ساعت گذشته ، کل موارد فعال در حال حاضر در 4،94،657 است. در مجموع 12،07،69،151 نمونه آزمایش شده برای COVID19 تا 10 نوامبر – از این 11،53،294 نمونه در 10 نوامبر آزمایش شدند.