مهمترین اهمیت دولت من تقویت روابط با کشورهای آسه آن است: نخست وزیر مودی | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 10:47 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی با همتای ویتنامی خود نگوین ژوان پوچ ، هفدهمین اجلاس آسه آن و هند را ریاست كرد. وی ضمن ارائه سخنان افتتاحیه خود گفت که اهمیت نخست دولت وی بهبود روابط فیزیکی ، اقتصادی ، اجتماعی ، دیجیتالی ، مالی و دریایی بین هند و آسه آن است. وی گفت: “ما طی دو سال گذشته در این بخشها نزدیکتر شده ایم و معتقدم این اجلاس برای رفع شکافها بیشتر خواهد بود.”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>