مهمترین اهمیت دولت من تقویت روابط با کشورهای آسه آن است: نخست وزیر مودی | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 10:47 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نارندرا مودی با همتای ویتنامی خود نگوین ژوان پوچ ، هفدهمین اجلاس آسه آن و هند را ریاست كرد. وی ضمن ارائه سخنان افتتاحیه خود گفت که اهمیت نخست دولت وی بهبود روابط فیزیکی ، اقتصادی ، اجتماعی ، دیجیتالی ، مالی و دریایی بین هند و آسه آن است. وی گفت: “ما طی دو سال گذشته در این بخشها نزدیکتر شده ایم و معتقدم این اجلاس برای رفع شکافها بیشتر خواهد بود.”