مهبوبا مفتی می گوید: جوانان J&K چاره ای جز برداشتن اسلحه ندارند اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 08:28 PM ISTمنبع: Times Now

مفتی سابق جامو و کشمیر CM Mehbooba جنجال تازه ای برانگیخت. وی اظهار داشت كه جوانان منطقه چاره ای ندارند جز اسلحه در دستان خود. “جوانان بدون شغل هستند. جوانان چاره ای جز برداشتن اسلحه ندارند. استخدام ترور افزایش یافته است. رئیس حزب دموکراتیک خلق گفت که مردم سایر ایالت ها در جامو و کشمیر مشغول کار هستند. وی گفت که دولت مودی باید از آموزه واجپایی پیروی کند. مفتی ادعا کرد: “جوانان احساس ناامیدی می کنند.”