مهاجرت به اوکراین : فرصت محدود و طلایی اقامت اوکراین

باید یک سری مدارک ارائه شود که اثبات کند شما هیچ دروغی در عمل ندارید و قصد شما صرفاً سفر به اسپانیا نیست. دقت داشته باشید که به جهت اخذ اقامت دائم و هجرت به اوکراین، دانش جو می بایست بتواند در سال آخر علم آموزی خود، عمل (ترجیحاً مرتبط اصلی فن تحصیلی) پیدا کند، که درصورت موفقیت پس از ۲ تا ۳ سال به اقامت دائم، و سپس از گذشت ۵ سال از اقامت در اوکراین، پاسپورت اوکراین را اخذ خواهد کرد. امروز در کشورهای همسایه کشور‌ایران و بعضا کشورهای اروپایی برنامه ای به نام “استارتاپ ویزا” دارا هستند که به شما این امکان را میدهند که سوای تشریفات و اصلی شتاب زیادی وارد مرزوبوم مقصد گردید و مسائل اقامتی شما را حل خواهند کرد تا شما بتوانید در اکوسیستم ابتکار اختراع و فناوری آن کشور ساکن گردید و هدف آن‌ها اکثر حضور و مجاورت نیروی مهاجر و جذب ایدهها و خویش افراد خلاق است. خرید کردن یک ملک به بها ۱۰۰ هزار دلار یا این که بیش از آن نیز منجر به اقامت دائم اوکراین نخواهد شد و تنها شما مجوز اقامت موقت را اخذ خواهید کرد. پریا نایبیان گفته: دوست عزیز شخصی که اقامت خود را از نحوه عمل در همین مرزو بوم به دست آورده و قصد الحاق به خانواده را دارد، می بایست اثبات کند که توانایی مالی و پرداخت هزینههای زندگی خانواده خود را دارد. این مدل ویزا برای اشخاصی است که به دنبال زندگی و یا اذن اقامت در اوکراین هستند و قصد اقامت بیش از ۹۰ روز در این میهن را دارا‌هستند مثل اقامت تحصیلی. پذیرش در دانشگاههای مملکت اوکراین آسان هست و بسیاری از دانشگاههای همین مرز و بوم از شما سند لهجه نمیخواهند و برای شما دورههای تدریس مهاجرت در 18 سالگی گویش برگزار میکنند. علم آموزی در دانشگاههای برتر اوکراین، از گزاره روشهای پرطرفدار مسافرت به اوکراین است و سالانه ایرانیهای متعددی از همین شیوه به اوکراین هجرت می نمایند و استدلال آن هم، هزینه زیر تحصیل در این مرزوبوم نسبت به سایر کشورها است. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات اکثر در آیتم مهاجرت رشته hse لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

مطالب جدید خواندنی  نخست وزیر مودی "ویشوانات" مرد برزیلی را برای تبلیغ Geeta ، Vedanta | اخبار