مهاجرت به اوکراین : فرصت محدود و طلایی اقامت اوکراین

باید یک سری مدارک ارائه شود که اثبات کند شما هیچ دروغی در عمل ندارید و قصد شما صرفاً سفر به اسپانیا نیست. دقت داشته باشید که به جهت اخذ اقامت دائم و هجرت به اوکراین، دانش جو می بایست بتواند در سال آخر علم آموزی خود، عمل (ترجیحاً مرتبط اصلی فن تحصیلی) پیدا کند، که درصورت موفقیت پس از ۲ تا ۳ سال به اقامت دائم، و سپس از گذشت ۵ سال از اقامت در اوکراین، پاسپورت اوکراین را اخذ خواهد کرد. امروز در کشورهای همسایه کشور‌ایران و بعضا کشورهای اروپایی برنامه ای به نام “استارتاپ ویزا” دارا هستند که به شما این امکان را میدهند که سوای تشریفات و اصلی شتاب زیادی وارد مرزوبوم مقصد گردید و مسائل اقامتی شما را حل خواهند کرد تا شما بتوانید در اکوسیستم ابتکار اختراع و فناوری آن کشور ساکن گردید و هدف آن‌ها اکثر حضور و مجاورت نیروی مهاجر و جذب ایدهها و خویش افراد خلاق است. خرید کردن یک ملک به بها ۱۰۰ هزار دلار یا این که بیش از آن نیز منجر به اقامت دائم اوکراین نخواهد شد و تنها شما مجوز اقامت موقت را اخذ خواهید کرد. پریا نایبیان گفته: دوست عزیز شخصی که اقامت خود را از نحوه عمل در همین مرزو بوم به دست آورده و قصد الحاق به خانواده را دارد، می بایست اثبات کند که توانایی مالی و پرداخت هزینههای زندگی خانواده خود را دارد. این مدل ویزا برای اشخاصی است که به دنبال زندگی و یا اذن اقامت در اوکراین هستند و قصد اقامت بیش از ۹۰ روز در این میهن را دارا‌هستند مثل اقامت تحصیلی. پذیرش در دانشگاههای مملکت اوکراین آسان هست و بسیاری از دانشگاههای همین مرز و بوم از شما سند لهجه نمیخواهند و برای شما دورههای تدریس مهاجرت در 18 سالگی گویش برگزار میکنند. علم آموزی در دانشگاههای برتر اوکراین، از گزاره روشهای پرطرفدار مسافرت به اوکراین است و سالانه ایرانیهای متعددی از همین شیوه به اوکراین هجرت می نمایند و استدلال آن هم، هزینه زیر تحصیل در این مرزوبوم نسبت به سایر کشورها است. چنانچه دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات اکثر در آیتم مهاجرت رشته hse لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.