من از PM Modi برای Vande Bharat Express در اوتاراکند تشکر می کنم: CM Pushkar Singh Dhami | اخبار

25 مه 2023، 05:38 عصر ISTمنبع: ANI

پوشکار سینگ دهمی، رئیس وزیر اوتاراکند، از نخست وزیر نارندرا مودی برای معرفی ونده بهارات اکسپرس در اوتاراکند تشکر کرد. تمام ارادتمندان و گردشگرانی که به ایالت می آیند از این امر بهره مند خواهند شد. پس از اینکه او نخست وزیر شد، اوتاراکند پروژه های زیادی دریافت کرد که ما هرگز در مورد آن فکر نکرده بودیم، این غیرممکن بود، اما اکنون ممکن است که آیا این یک جاده با آب و هوا، خط ریلی ریشیکش- کارناپرایاگ باشد.