ممنوعیت «داستان کرالا» در WB: ماماتا در برابر اسلامگرایان رادیکال سر تعظیم فرود آورده است، BJP | اخبار

08 مه 2023، 09:50 عصر ISTمنبع: TOI.in

BJP به شدت به ممنوعیت «داستان کرالا» توسط دولت TMC به رهبری ماماتا بانرجی در بنگال غربی واکنش نشان داده است. سوکانتا موکرجی، رهبر WB BJP گفته است که این ممنوعیت ریاکاری ماماتا را افشا می‌کند، زیرا در جریان درگیری بر سر مستند بی‌بی‌سی، او ادعا کرد که طرفدار آزادی بیان است. او گفت ماماتا بانرجی همیشه در برابر اسلامگرایان رادیکال سر تعظیم فرود آورده است و این بار نیز تفاوتی ندارد.