ممنوعیت ترقه سوز در دهلی: NGT ممنوعیت ساخت ترقه در شهرهایی با کیفیت هوا زیر “ضعیف” | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 11:31 AM ISTمنبع: آینه حالا

دادگاه ملی سبز ممنوعیت کامل فروش و استفاده از ترقه در NCR را اعمال کرده است. همچنین دستور ممنوعیت مشابهی را در همه شهرها / شهرهایی که کیفیت هوا به زیر “ضعیف” می رسد ، صادر کرده است. ممنوعیت ترقه زنی از نیمه شب 9 نوامبر تا نیمه شب 30 نوامبر آغاز می شود. NGT همچنین به همه ایالت ها / UT ها دستور می دهد درایوهایی را برای مهار آلودگی هوا از همه منابع با توجه به تشدید احتمالی Covid-19 آغاز کنند. پلیس دهلی روز یکشنبه گفت که کلیه پروانه های صادر شده برای فروش ترقه در پایتخت ملی به حالت تعلیق درآمده و اقدامات بیشتری در جهت دستورالعمل های NGT انجام خواهد شد.