ملاقات سازمان همکاری شانگهای: ونکایا نیدو ، معاون رئیس جمهور ، پاکستان را به خاطر حمایت از تروریسم اشک می زند | اخبار

30 نوامبر 2020 ، 05:10 PM ISTمنبع: بار اکنون

معاون رئیس جمهور ونكایا نیدو روز دوشنبه در یك نشست مجازی از سازمان همکاری شانگهای (SCO) با كشورهایی كه همچنان از تروریسم به عنوان ابزاری برای سیاست های دولتی استفاده می كنند ، مورد انتقاد قرار گرفت. اگرچه معاون رئیس جمهور در نوزدهمین نشست شورای سران دولت سازمان همکاری شانگهای در سخنان خود از پاکستان نام نبرد ، اما مرجع کاملاً واضح بود. نایدو گفت که هند تروریسم را در همه مظاهر آن محکوم می کند و تروریسم را “مهمترین چالش” پیش روی کشورهای منطقه توصیف کرد. به ریاست این نشست ، معاون رئیس جمهور بر نیاز جمعی برای مبارزه با “آفت تروریسم” تأکید کرد.