مفتی مهبوبا از طریق توییت ادعا می کند که من یک بار دیگر به طور غیرقانونی بازداشت شده ام اخبار

08 دسامبر 2020 ، 01:44 PM ISTمنبع: TOI.in

محبوبا مفتی ، رئیس سابق J&K ادعا کرد که او دوباره به طور غیرقانونی بازداشت شده است. او ادعا کرد که از طریق توئیت با ارسال فیلم ، GOI می خواهد بدون هیچ گونه س questionsالی به مردم J&K فشار بیاورد و زلم کند. وی همچنین گفت: بازداشت غیرقانونی به روش GOI مورد علاقه قرار گرفته است تا هر گونه مخالفت را خفه کند. من یک بار دیگر بازداشت شدم زیرا می خواستم از بودگام دیدن کنم ، جایی که صدها خانواده از خانه های خود بیرون رانده شدند.