مغازه داران کلکته در فصول جشن COVID با ضرر روبرو می شوند | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 10:02 AM ISTمنبع: ANI

با وجود دیوالی ، مشاغل مغازه داران در کلکته به دلیل همه گیری COVID-19 تحت تأثیر قرار گرفتند. پای مشتریان بسیار کم است و مغازه داران امسال متحمل خسارات زیادی شده اند. “این تجارت به دلیل ویروس کرونا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. یک مغازه دار گفت: رد پای مشتری بسیار کم است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>