مغازه داران کلکته در فصول جشن COVID با ضرر روبرو می شوند | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 10:02 AM ISTمنبع: ANI

با وجود دیوالی ، مشاغل مغازه داران در کلکته به دلیل همه گیری COVID-19 تحت تأثیر قرار گرفتند. پای مشتریان بسیار کم است و مغازه داران امسال متحمل خسارات زیادی شده اند. “این تجارت به دلیل ویروس کرونا به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. یک مغازه دار گفت: رد پای مشتری بسیار کم است.