مشاور امنیتی مانیپور، کولدیپ سینگ، شماره خط کمکی را به دلیل داشتن “مانیپور بدون شایعه” صادر کرد | اخبار

17 مه 2023، 01:22 صبح ISTمنبع: ANI

در میان تنش های جاری در مانیپور، مشاور امنیتی ایالت کولدیپ سینگ در 16 مه کنفرانس مطبوعاتی در ایمفال برگزار کرد. او در طی جلسه توجیهی رسانه ای، یک خط تلفن کمکی 9485280461 را به منظور داشتن یک مانیپور بدون شایعه صادر کرد. «هرکس شایعه یا حادثه‌ای را دریافت می‌کند که گمان می‌کند ممکن است درست نباشد، باید با این شماره تماس بگیرد و ماجرا را روایت کند. به فردی که در این تماس شرکت می کند دستور داده شده است که بررسی کند و به فرد مربوطه گزارش دهد.»