مسیحیان قبیله ای در چاتیسگر بستار حمله کردند | اخبار

25 نوامبر 2020 ، 07:32 PM ISTمنبع: TOI.in

هنگامی که افراد ناشناس به آنها حمله کردند ، گروهی از اهالی روستا زخمی شدند که یکی از آنها جدی بود. این حمله به مسیحیان قبیله ای در بستر اتفاق افتاد. آنها پس از یک مراسم مذهبی در روز سه شنبه در منطقه سوکما چاتیسگر با میله حمله کردند و اموال آنها بهم ریخت.