مرکز 14 اپلیکیشن پیام رسان موبایلی را که تروریست ها برای دریافت پیامک از پاکستان استفاده می کردند مسدود کرد | اخبار

01 مه 2023، 11:26 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

دولت مرکزی با مسدود کردن حداقل 14 اپلیکیشن پیام رسان موبایلی که تروریست ها برای تماس با حامیان خود از آنها استفاده می کنند، گام مهمی در مبارزه با تروریسم برداشته است. این برنامه ها قرار است توسط گروه های تروریستی برای ارسال و دریافت پیام از پاکستان استفاده شود.