مرکز کمیسیون مقابله با آلودگی هوا را تشکیل داده است: Javadekar | اخبار

نوامبر 06 ، 2020 ، 08:45 PM ISTمنبع: ANI

پراكاش جاواددار ، وزیر محیط زیست اتحادیه در 6 نوامبر ، برای مقابله با آلودگی هوا ، كمیسیونی به رهبری دبیر ارشد سابق دهلی ، م Indiaسسه ​​كاتی ایجاد كرده است. ” دبیر دهلی ، ام. ام. کوتتی. این کار به زودی کار خود را آغاز می کند و برای کاهش آلودگی هوا در شمال هند با کشورهای همسایه همکاری می کند. ”