مرکز پژوهشها – آیین نامه راهنمایی و رانندگی

متاسفانه در اکثری از جاده های کشور نمونه پرسش ها آئین نامه دارای 99 روشنایی کافی نداریم. می بایست توجه کنیم ایمنی جاده شامل گاردریل، روشنایی و حتی آسفالت و لکه گیری میباشد ولی متاسفانه هنوز به لحاظ مبلمان جاده ای و نشانه ها هدایت و رانندگی مشکل داریم. در تحلیل سوانح رانندگی باید به همین موضوع دقت کنیم که به نظر ساختاری اختلال داریم و از تمامی مهمتر این که ترافیک در کشور ایران متولی مشخصی ندارد. تمرین تعدادی آزمون اهمیت در نظر گرفتن زمانه نشان می دهد که مهم محدودیت وقتی قابلیت و امکان خطای شما بالا میرود. امسال فقط در 9 ماهه ابتدا سال 13 هزار و 142 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده اند و 244 هزار و 646 نفر هم مجروح شده اند.چرا آمار سوانح رانندگی در کشور‌ایران بالا است؟ سهم راننده ها و نهاد های ذیربط در همین حوادث چه میزان است؟ این را سرهنگ اسماعیلی می گوید و معتقد می باشد در کنار مشکلات اقتصادی ماشین های ناایمن تولید درون سهم زیادی در تصادفات منجر به مرگ دارند: «راننده خودرو پول خرید لاستیک ندارد و تایر خودرو را کلیدی چندین ماه تاخیر عوض می کند. چرا تعداد کشته ها و مجروحان در این تصادفات مضاعف است؟ بر پایه اعلام پژوهشکده بیمه مرکزی ایران، مرزو بوم ما از لحاظ تصادفات ناایمن رانندگی در در میان 190 مملکت عالم سکو دوم جهان را به خود اختصاص دیتا است. فعالیت به جایی کشید که رهبر انقلاب نیز یکسری روز قبل در دیدار کلیدی تولیدکنندگان نسبت به تحت بودن میزان مرغوب بودن اتومبیلهای تولید باطن انتقاد کردند.از سال 80 تا شهریور 97حدود 372هزار و 797 نفر در تصادفات رانندگی جان باخته اند و پروسه صعودی تعداد کشته های رانندگی و مجروحان کماکان ادامه دارد. سرهنگ علیرضا اسماعیلی مدیریت کهن پلیس رویه کشور و معلم دانش کده پلیس درباره حوادث رانندگی در ایران توضیح می دهد و تاکید می نماید دست اندرکاران بخش اعظمی در حوادث رانندگی مفید است و تا زمانی که این مورد قضیه به عنوان یک دغدغه ملی در حیث گرفته نشود شرایط خوب تر نخواهد شد: «متاسفانه در میهن ما موضوع راه‌بندان و سوانح ترافیکی جزو حق تقدم ها نیست و مسئولان آن را مورد قضیه اولیه و اهمیت در حیث نمی گیرند و همین دستور سبب ساز می شود در تراز کلان به تیتر یک دغدغه به آن نگاه نشود.در کشورهایی نظیر فرانسه، روسیه یا کشورهای اسکاندیناوی مورد قضیه ترافیک و سوانح یکی از از دغدغه های ملی هست و مسئولان خوب جايگاه مرز و بوم درباره آن تصمیم می گیرند. در هر شیبی که باشدکاهش داده و آن را به طور سرعت بالا و موثر و اساسی ایمنی متوقف سازد. عبارت از چراغی هست که در اتومبیل نصب شده و به جهت بهتر دیدن راه و روش در زمان مه و برف و باران سیل آسا و گرد و غبار و نظیر آن به عمل می رود. راهی می باشد که در برخورد حیاتی منش دیگر به طور معمول عریض خیس میباشد و حیاتی کارگزاشتن نشانه ها راهنمایی و رانندگی، حساس تلقی می گردد. ت – پلاک یا پلاکها باید در محل گزینش شده کارگزاری شوند. پدرم می گفت اول می بایست گواهینامه بگیری. در صورتی که شما هر دسته سوالی در رابطه با چه جایی و طریق به کارگیری از نمونه سوال دین طومار فنی دارید، می توانید کلیدی ما در ورقه وب تماس بگیرید.