مرکز حامی آزادی بیان رسانه ها است حتی اگر SC برای تنظیم مقررات تلاش کند | اخبار

18 نوامبر 2020 ، 09:28 AM ISTمنبع: TOI.in

SC مرکز قانون را تحت قانون شبکه های تلویزیونی کابلی (مقرره) تحت فشار قرار داد. تلاش برای داشتن یک نظارت موثر بر محتوای برنامه های تلویزیونی بود. این مرکز استدلال کرد که به حق رسانه در بیان آزاد احترام می گذارد. نیمکت نشین از پاسخ مرکز به دادخواست ابراز نارضایتی کرد. این ادعا ادعا کرد که دولت در هنگام شیوع Covid-19 رسانه ها را از هدف قرار دادن مسلمانان باز ندارد. در اظهارنامه خود ، این مرکز گفت که اکثر رسانه های جریان اصلی با مسئولیت پذیری از این رویداد گزارش می دهند. دامنه این دادرسی پیش رفت و به این موضوع پرداخت که آیا دولت باید از اختیارات خود برای تنظیم محتوای کانال های تلویزیونی استفاده کند یا خیر.