مرکز به بزرگترین طرح ذخیره سازی مواد غذایی در جهان در بخش تعاونی اشاره می کند و 1 لک کرور اختصاص می دهد | اخبار

31 مه 2023، 10:11 عصر ISTمنبع: TOI.in

کابینه اتحادیه موافقت خود را با برنامه 1 میلیون روپیه ای با هدف ایجاد بزرگترین ظرفیت ذخیره سازی غلات در جهان در بخش تعاونی صادر کرده است. هدف از این ابتکار به حداقل رساندن خسارات به محصول، جلوگیری از فروش مضطرب توسط کشاورزان و افزایش امنیت غذایی در کشور است. طی پنج سال آینده، دولت قصد دارد 700 لک تن ظرفیت ذخیره غلات را در بخش تعاونی توسعه دهد که همچنین فرصت های شغلی را در روستاهای هند ایجاد خواهد کرد. انوراگ سینگ تاکور، وزیر اطلاع رسانی و پخش، ضمن سخنرانی در رسانه ها، اعلام کرد که کابینه “بزرگترین طرح ذخیره سازی غلات جهان در بخش تعاونی” را تحریم کرده است. وی همچنین اظهار داشت که این برنامه با هزینه اولیه حدود 1 میلیون روپیه آغاز خواهد شد.