مرکز اجازه فعالیت دولت را نمی دهد، مدعی است KCR در مورد حکمی علیه دولت دهلی | اخبار

28 مه 2023، ساعت 12:54 صبح ISTمنبع: ANI

در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با آرویند کجریوال، وزیر ارشد دهلی، وزیر ارشد تلانگانا KCR ادعا کرد که مرکز به دولت دهلی اجازه فعالیت نمی دهد و خواستار لغو فرمان کنترل خدمات اداری در پایتخت ملی شد. KCR گفت: “نخست وزیر مودی باید فرمان را پس بگیرد، ما آن را می خواهیم… این زمان بدتر از روزهای اضطراری است، شما (مرکز) اجازه نمی دهید یک دولت منتخب مردم فعالیت کند…”