مرد بنگال غربی 5500 کیلومتر را با پای پیاده طی می کند تا آگاهی از COVID را گسترش دهد | اخبار

30 نوامبر 2020 ، 04:00 AM ISTمنبع: ANI

علی رغم وسعت بحران COVID ، برخی از مردم سرکشی کرده اند. اقدامات احتیاطی COVID همچنان بهترین راه حل برای جلوگیری از آلوده شدن است. مردی که از بنگال غربی تبریک می گوید ، با مشارکت در این امر ، شهرهای پیاده را برای انتشار اطلاعات حیاتی پوشش می دهد. تاکور داس ساسمال تاکنون 5500 کیلومتر مسافت را طی کرده است. ‘من در 25 آگوست از کلکته رفتم. هدف من این است که مردم را در مورد کرونا آگاه کنم و آنها را متقاعد کنم. ”