مردی که آبجو می نوشد، به گرانتی از گورودوارا در روپناگار پنجاب بازداشت شد | اخبار

25 آوریل 2023، 12:18 صبح ISTمنبع: ANI

مردی که وارد گورودوارا صاحب در موریندا، پنجاب شد، به دلیل نوشیدن آبجو در محوطه گورودوارا و حمله به گرانتی سینگ بازداشت شد. پلیس به همین دلیل متهم را بازداشت و پرونده تشکیل داد. بررسی در حال انجام است.