مردی با لباس لرد هانومان در نمایشگاه جاده ای نخست وزیر مودی در بنگالورو شرکت می کند | اخبار

06 مه 2023، 11:05 عصر ISTمنبع: ANI

در بحبوحه نزاع بر سر وعده کنگره مبنی بر ممنوعیت باجرانگ دال در مانیفست خود، شخصی که لباس لرد هانومان به تن داشت در نمایشگاه بزرگ جاده نارندرا مودی نخست وزیر نارندرا مودی در بنگالورو در 6 مه شرکت کرد. کارگران BJP همچنین برای مخالفت با مانیفست کنگره، ماسک های لرد هانومان را بر تن کردند. نخست وزیر نارندرا مودی در آخرین مرحله از مبارزات انتخاباتی برای انتخابات مجلس کارناتاکا یک نمایش جاده ای در بنگالورو برگزار کرد.