مردم 551 مین سالگرد تولد گورو ناناک دیو جی را در دهلی ، اورنگ آباد جشن می گیرند | اخبار

30 نوامبر سال 2020 ، ساعت 09:56 بعد از ظهر ISTمنبع: TNN

مردم روز دوشنبه 551 مین سالگرد تولد گورو ناناک دیو جی را در دهلی و اورنگ آباد جشن گرفتند. فدائیان نماز را در بنگلا صاحب گورودوارا در پایتخت ملی اقامه کردند. آنها شمع روشن کردند. در اورنگ آباد ، تعداد زیادی از فدائیان از گورودوارا در منطقه عثمانپورا بازدید کردند و اقامه نماز کردند. اعضای جامعه سیک در طول جشنواره به مردم کمک می کردند. رئیس جمهور و نخست وزیر به همین مناسبت از مردم استقبال کردند.