مردم محلی در کارگاه آموزشی نقاشی دیواری در آگارتالا شرکت می کنند. | اخبار

25 نوامبر سال 2020 ، 04:00 صبح ISTمنبع: ANI

Sanskar Bharti ، سازمانی که برای ارتقا هنر و فرهنگ هند فعالیت می کند ، کارگاه 10 روزه نقاشی دیواری را در مرز روستای لانکامورا در حومه آگارتالا ترتیب داد. این کارگاه با همکاری مرکز فرهنگی زونال شرقی وزارت فرهنگ (EZCC) و اداره اطلاعات و امور فرهنگی (ICA) دولت تریپورا برگزار شد. هدف از این کارگاه ترویج نقاشی دیواری در میان مردم محلی و به ویژه نسل جوان و جلب توجه به سمت هنرهای زیبا است. این کارگاه 10 روزه از 18 نوامبر آغاز شد و تعداد زیادی از زنان از روستا و دختران جوان در آن شرکت می کنند.